GOK = Gelijke OnderwijsKansen

Taken van het GOK- en zorgteam

 • Het zorgteam is aanwezig op klassenraden.
 • Ook de zorgcoördinatoren maken deel uit van het zorgteam.
 • Het zorgteam volgt leerlingen met ondersteuning op. Zij nemen initiatief om opstartvergaderingen, tussentijdse en eindoverlegmomenten in te plannen met alle betrokkenen (ouders, leerling, titularis, leerlingenbegeleiding, zorg en eventueel CLB).
 • Op basis van vragen van leerkrachten, leerlingen en ouder(s):
  -  Helpen we mee zoeken naar gepaste maatregelen of hulp
  -  Bieden we leerzorg of studiebegeleiding (individueel of in kleine groep, bv. start to study voor de eerste graad)
  -  Bieden we leefzorg (opvolgen van welbevinden, gedrag, klasgesprekken…)
  -  Doen we een doorverwijzing naar het CLB (bv. bij vragen rond studiekeuze, diagnosticering).
 • Daarnaast begeleiden we de bijeenkomsten van de leerlingenraad.
 • Tenslotte organiseren we jaarlijks enkele activiteiten zoals: pluk je dag, de week tegen pesten, typcursus, vrouwendag…
Zorgbeleid

Via deze link vind je alle info rond ons zorgbeleid op school: zorgbeleid