Woensdag 23 oktober 2019
hebben de leerlingen vrijaf
wegens klassenraden.