Op vrijdag 21 december worden de rapporten uitgereikt tijdens het oudercontact (16 – 19 uur).

We nodigen alle ouders uit om het rapport te komen ophalen. Leerlingen die alleen komen, krijgen hun rapport niet mee.

Het kan door de ouders aan het onthaal opgehaald worden op maandag 24 december of donderdag 3 januari, telkens tussen 9 en 12 uur, of na de kerstvakantie.

Ouders die niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact, nemen het best contact op met de klassenleerkracht. De lijst met de klassenleerkrachten vind je op onze website bij ‘Praktisch’ → ‘Communicatie’.

Hou er rekening mee dat er niet meer mag geparkeerd worden op de speelplaatsen van de school (omwille van bereikbaarheid van de gebouwen om veiligheidsredenen). Op het moment van het oudercontact zal het druk zijn in de omgeving van de school. Gratis parkeren kan op de Patersparking (Kortrijkstraat). De poort van de fietsenstalling aan de parking van supermarkt De Weerdt zal open zijn.