Hier vinden jullie een mededeling van het schoolbestuur over de heropstart van de lessen vanaf 15 mei.