Start
Omhoog

 

De UV-index is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht die de aarde bereikt of is ook een internationale schaal die een aanwijzing geeft over:

- de werkelijke intensiteit (sterkte) van de zonnestralen.
- de risico’s die met die straling gepaard gaan.

De hoeveelheid ultraviolette straling neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert met de seizoenen en het moment van de dag. De temperatuur heeft geen invloed, maar de hoeveelheid uv-straling is wel afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen uv-straling.