Start
Omhoog

 

De temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is. De luchttemperatuur is de temperatuur van de buitenlucht. Om temperaturen aan te geven in een getal zijn een aantal verschillende temperatuurschalen in gebruik. In Europa wordt vooral de temperatuurschaal van Celsius (C) gebruikt, in Engelstalige landen die van Fahrenheit (F). In de wetenschap wordt Kelvin (K) gebruikt, de absolute temperatuurschaal. Voor het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius of omgekeerd bestaat er een formule:


                                               

 

De absolute temperatuurschaal heeft stappen van dezelfde grootte als de Celsiusschaal, maar legt het nulpunt bij het absolute nulpunt, dat wil zeggen dat een temperatuur uitgedrukt in Kelvin niet negatief kan zijn. Het absolute nulpunt ligt ongeveer bij -273,15 C.