Start
Omhoog

 

De lucht heeft een massa en daardoor heeft het dus ook een gewicht,
namelijk de zwaartekracht ( FZ = m.9,81m/sē).
Dit gewicht op een oppervlak heeft een druk 

 

Waarbij:
- p: druk in Pascal (Pa)
- F: kracht in Newton (N)
- A: oppervlakte in vierkante meter (m2)

Anders gezegd is de luchtdruk een druk die in de (aard)atmosfeer bestaat ten gevolge van zijn eigen gewicht. Op elke hoogte is die druk in evenwicht met het gewicht per oppervlakte-eenheid van het hoger gelegen deel van de atmosfeer.

Een lagedrukgebied (druk kleiner dan 1013 hPa) brengt meestal slecht weer met zich mee. Een lagedrukgebied of depressie ontstaat in het grensgebied tussen twee verschillende luchtsoorten. Een depressie is een soort van stofzuiger die de lucht naar boven zuigt. Daardoor ontstaat er daar een lagere luchtdruk dan de normaaldruk.

Een hogedrukgebied: zorgt voor mooi weer in de zomer maar in de winter kan het ook zorgen voor zeer koud weer.

1013 hPa is de normale atmosferische druk. Het is de gemiddelde luchtdruk gemeten op zeeniveau.