Start
Omhoog

 

Luchtvochtigheid is de natuurkundige grootheid die staat voor de hoeveelheid vocht in de lucht. De luchtvochtigheid wordt meestal uitgedrukt in de relatieve luchtvochtigheid. Deze weerterm geeft aan hoeveel waterdamp in de lucht aanwezig is ten opzichte van de hoeveelheid waterdamp die maximaal in de lucht aanwezig kan zijn. De relatieve vochtigheid is vaak uitgedrukt in procenten. Hierbij is de maximale vochtigheid 100%. Bij dalende temperatuur neemt het vermogen van de lucht om waterdamp te bevatten af; bij dezelfde hoeveelheid waterdamp neemt de relatieve vochtigheid dan toe. Wordt deze groter dan 100%, dan treedt condensatie op in de vorm van dauw en mist. De relatieve luchtvochtigheid is van groot belang in de landbouw en tuinbouw.

De absolute luchtvochtigheid is de hoeveelheid water in een vastgestelde hoeveelheid lucht.